Noteikumi / Distances līgums

SIA “KIM Project”, elektroniski nopērkamo dāvanu karšu iegādes noteikumiDistances līgums

 1. Vispārīga informācija
  1. SIA “KIM Project”, reģ.Nr.40103361044,juridiskā adrese Salaspils iela 18/3-7 ir uzņēmuma „Old Riga Garra Rufa SPA”, Rīgā (Vecrīgā), Kalēju ielā 39 (turpmāk – salons) īpašnieks.
  2. SIA “KIM Project”, caur interneta vietni www.oldrigaspa.lv nodrošina dāvanu karšu tirdzniecību ( turpmāk tekstā – dāvanu kartes ) salona procedūru apmeklējumam.
  3. Interneta lietotāji, kuri iegādājas dāvanu kartes, izmantojot interneta vietni www.oldrigaspa.lv (turpmāk tekstā – Pircēji), apņemas ievērot zemāk minētos dāvanu karšu pirkšanas un lietošanas noteikumus.
  4. Dāvanu karšu iegāde interneta vietnē www.oldrigaspa.lv ir uzskatāma par distances līgumu, ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību).
  5. Dāvanu karšu iegāde uz vietas Old Riga Garra Rufa SPA kasē nav uzskatāma par Distances līgumu un tai netiek piemēroti Ministru kabineta noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”, kā arī uz to neattiecas šie noteikumi.
  6. Pircējs, iegādājoties dāvanu karti, apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt Distances līguma noteikumiem. Distances līgums ir  izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
 1. SIA “KIM Project” un Pircēja pienākumi un atbildība
  1. Dāvanu karšu iegādē Pircējs var izvēlēties konkrētu dāvanu kartes vērtibu vai pakalpojumu.
  2. Pircējs pats ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.
  3. Pircējam ir jāveic apmaksa, izmantojot norēķinu karti (VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard). Citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana, tajā skaitā preču un pakalpojumu iegādei, ir pretlikumīga.
  4. Pircējs pats atbild par dāvanu kartes izmantošanu norādītajā termiņā un izmantotu pakalpojumus atbilstoši savām vēlmēm un saskaņā ar salona darba laiku, kas ir noteikts interneta vietnē www.oldrigaspa.lv.
  5. SIA “KIM Project” ir atbildīgs par dāvanu karšu tirdzniecības procesa nodrošināšanu un Pircēja datu saglabāšanu un administrēšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
  6. SIA “KIM Project” ir tiesīgs anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv pamatotas aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu.
  7. SIA “KIM Project” pirkuma izdarīšanas brīdī nepārbauda Pircēja tiesības iegādāties dāvanu kartes ar atlaidi. Dāvanu kartes ar atlaidi derīgas tikai kopā ar personu apliecinošu dokumentu. Dāvanu karte, kas iegādāta ar nepamatotu atlaidi, nav derīga. Šādas dāvanu kartes iegāde negarantē pakalpojumu saņemšanu.
  8. Neskaidrību gadījumā, kas radušies, izmantojot dāvanu karšu iegādes iespēju interneta vietnē www.oldrigaspa.lv, Pircējs var sazināties ar SIA “KIM Project” zvanot uz tālruni +371 29340341 (darba dienās 11:00-20:00) vai rakstot e-pastu  info@oldrigaspa.lv.
  9. SIA “KIM Project” nepārbauda Pircēja datu pareizību un neatbild par sekām, kas radušās, ja Pircējs norādījis nepareizus datus, tostarp nepareizu e–pasta adresi dāvanu kartes saņemšanai, kļūdainu dāvanu karšu veidu vai salona pakalpojumu.
  10. SIA “KIM Project” neatbild par Pircēja neierašanos salonā pakalpojumu saņemšanai iepriekšs rezervētā laikā, izņemot gadījumus, kad klients brīdinājis salona darbinieku zvanot uz salona administrācijas tel.nr. +371 29 340 341, par neierašanos un vizītes atcelšanu vai pārcelšanu vismaz 24 stundas pirms rezervētā laika. Šādā gadījumā dāvanu karte tiek uzskatīta par izmantotu, un  nauda par dāvanu karti netiek atmaksāta.
 2. Dāvanu karšu saņemšana, derīguma termiņš, veidi un izmantošana
  1. Apmaksātās dāvanu kartes tiek nosūtītas uz Pircēja norādīto e-pasta adresi ne vēlāk kā stundas laikā pēc iegādes. Dāvanu karte pēc tās apmaksas tiek ģenerēta automātiski. Par nosūtītās dāvanu kartes drošu uzglabāšanu Pircēja e-pastā un/vai datu nesējos vai izdrukātā veidā, atbild Pircējs. Salons neatbild par gadījumiem, kad Pircējam nosūtītā biļete no Pircēja e-pasta, datu nesēja vai izdrukas veidā, kļūst pieejama trešajām personām un tiek izmantota bez saskaņošanas ar Pircēju.
  2. Pirms ierašanās salonā Pircējam dāvanu karte jāizdrukā un jāpārliecinās, ka dāvanu kartes teksts un dāvanu kartes kods ir skaidri salasāms un ir pieejams uzrādīšanai pirms pakalpojuma saņemšanas salonā.
  3. Gadījumā, ja stundas laikā Pircējam netiek veiksmīgi ģenerēta dāvanu karte (netiek saņemta e-pastā), Pircējs tiek aicināts sazināties ar SIA “KIM Project”, zvanot uz tālruni +371 29340341 vai rakstot e-pastu uz info@oldrigaspa.lv.
  4. Elektroniskās dāvanu kartes derīguma termiņš ir 3 mēneši, no tās iegādes datuma.
  5. Elektronisko dāvanu karti iespējams izmantot Old Riga Garra Rufa SPA salonā Kalēju ielā 39, Rīgā, sniegtajiem pakalpojumiem un to apmaksai.
  6. Dāvanu kartes netiek mainītas atpakaļ pret naudu.
  7. Interneta vietnē www.oldrigaspa.lv iespējams iegādāties elektroniskās dāvanu kartes uz konkrētu salonā sniegto pakalpojumu vai ar norādītu dāvanu kartes nominālvērtību.
  8. Dāvanu karšu apraksts un to kas iekļauts katrā no piedāvājumiem ir norādīts pie katras no elektroniskās dāvanu kartes profila aprakstā pirms iegādes informācijas ievadīšanas.
  9. Lai izmantotu dāvanu karti nepieciešams veikt pierakstu uz konkrēto procedūru zvanot uz salona administrācijas numuru +37129340341 vismaz nedēļu iepriekšs.
  10. Ierodoties uz procedūru salonā nepieciešams uzrādīt izdrukātu dāvanu karti.
  11. Dāvanu kartes nav iespējams izmantot pēc derīguma termiņa beigām, ja tas beidzies vairāk kā 5 darba dienas.
  12. Elektronisko dāvanu karti iespējams izmantot konkrētās procedūras veidā kas norādīta dāvanu kartē, vai pilnībā, vai daļēji apmaksājot izvēlēto procedūru, ja dāvanu kartē norādīta tkai tās nominālvērtība un tikai tad  pircējs var izvēlēties jebkuru no salona piedāvātajām procedūrām pēc saviem ieskatiem.
  13. Gadījumā, ja dāvanu kartē norādītais pakalpojums salonā nav pieejams, tad pircējam ir iespējams izvēlēties citu pakalpojumu, tādā pašā vērtībā vai mazāk vērtu, vai vērtīgāku un sedzot starpību tur pat salonā uz vietas kasē pirms procedūras. Ja gadījumā pircējs neatrod citu pakalpojumu ar ko vēlētos aizvietot dāvanu kartē norādīto, tad iespējams izmantot atteikuma tiesības, 4. punktā minētā kārtībā.
  14. Iegādātās dāvanu kartes aizliegts izmantot komerciālos nolūkos, t.sk. reklāmas vai mārketinga kampaņās bez SIA “KIM Project” rakstiskas atļaujas.
  15. Dāvanu karšu kopēšana un tālākpārdošana ir aizliegta.
  16. Pircējs iegādājoties dāvanu kartes uz salona sniegtajām procedūrām apliecina, ka Pircējs ir iepazinies ar salona apmeklētāju noteikumiem un apņemas tos ievērot. Ar salona apmeklētāju noteikumiem var iepazīties uz vietas salonā Kalēju ielā 39, Rīgā un  interneta vietnē: oldrigaspa.lv.
 3. Atteikuma tiesības
  1. Saskaņā ar Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.12.punktu uz elektronisko dāvanu karšu iegādi nav attiecināmas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās atteikuma tiesības, kas ļauj atteikties no nopirktā pakalpojuma 14 dienu laikā, ja pakalpojums iegādāts, izmantojot distances līgumu. Nopirktās dāvanu kartes SIA “KIM Project”, atpakaļ nepieņem un nemaina, izņemot gadījumu, kad dāvanu kartē norādīto pakalpojumu salonā nav iespējams saņemt.
  2. Pircējam naudu par elektroniski iegādāto dāvanu karti, SIA “KIM Project” atmaksā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, no iesnieguma saņemšanas dienas, uz iesniegumā norādīto Pircēja bankas kontu.
  3. Lai Iesniegums par dāvanu karšu atmaksu būtu derigs tam jāpievieno neizmantotā dāvanu karte ar aktīvu derīguma termiņu vismaz vēl 14 darba dienas no iesnieguma sastādīšanas datuma. Pēc dāvanu kartes nodošanas SIA “KIM Project” tā vairs nav derīga salona apmeklējumam.
  4. SIA “KIM Project” atmaksā Pircējam tikai dāvanu kartes nominālo vērtību, par kādu dāvanu karte tika iegādāta. Nekādi citi papildu izdevumi, piemēram, transporta izmaksas, pasta izdevumi, un citi pircējam radušies izdevumi, netiek atmaksāti.
 4. Datu apstrāde
  1. SIA “KIM Project”, apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula)  prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Ar SIA “KIM Project”, Privātuma politiku Pircējs var iepazīties uzņēmuma mājas lapā www.oldrigaspa.lv .
  2. Pircējam ir jāizmanto, jānorāda un jāsniedz tikai savi personas dati vai to personu dati, kuras viņam ir sniegušas šādus pilnvarojumus. Pircējs, sniedzot informāciju un datus SIA “KIM Project”, apstiprina, ka viņš ir sniegto personas datu īpašnieks (subjekts) vai persona, kurai ir likumīgi pamatotas tiesības šādus datus sniegt.
  3. Sniegtās ziņas (personas datus) SIA “KIM Project”, izmanto tikai Pircēja interesēs ar mērķi sniegt biļešu pārdošanas pakalpojumu. Trešajām personām ziņas par Pircēju ir pieejamas tikai  Regulā noteiktajā kārtībā.
  4. Ievadot personas datus biļešu iegādes laikā, Pircējs piekrīt, ka SIA “KIM Project”, apstrādā iesniegtos datus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un apjomā.
  5. SIA “KIM Project”, apņemas neatklāt Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot, ja ir saņemta  tieša, nepārprotama Pircēja piekrišana personas datu atklāšanai, kā arī tiesībsargājošām iestādēm Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  6. SIA “KIM Project”, saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības prasībām veic Pircēja iesniegto personas datu apstrādi, ar mērķi nodrošināt dāvanu karšu pārdošanas pakalpojumu. Pārzinis – SIA SIA “KIM Project”, Salaspils iela 18/3 -7, Rīgā, LV-1057, kontaktinformācija – info@oldrigaspa.lv
  7. SIA “KIM Project”, ar iekšējo organizatorisko un tehnisko līdzekļu palīdzību nodrošina, lai Pircēja sniegtie personas dati SIA “KIM Project”,” tiktu aizsargāti no jebkādām nelikumīgām darbībām: nelikumīgas personas datu maiņas, atklāšanas vai iznīcināšanas, personas identitātes zādzības, krāpšanas, kā arī lai personas datu aizsardzības līmenis atbilstu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
  8. Pircējam, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
   1. kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
   2. kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;
   3. informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.
   4. Jebkurš lūgums vai norāde saistībā ar personas datu apstrādi Pircējam ir jāiesniedz SIA “KIM Project”, privātuma politikā noteiktajā kārtībā. SIA “KIM Project” 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Pircēja  lūguma saņemšanas sniedz Pircējam atbildi.
   5. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstīgi Regulas noteikumiem.
  9. Informācija par Pircēja izdarītajiem pirkumiem tiek saglabāta 2 kalendāros gadus no dāvanu kartes izmantošanas datuma.
 5. Citi noteikumi
  1. Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas starp pusēm līguma izpildes gaitā, tās risina savstarpēju sarunu veidā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu izskata LR tiesā atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. Lietas izskatīšanas vieta – Rīga, lietas izskatīšanas valoda – latviešu.
  2. Līgums sastādīts saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu. Puses piekrīt pakļauties Latvijas tiesu jurisdikcijai, ja rodas jebkura veida strīds tiešā vai netiešā sakarā ar Līgumu.
  3. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus Puse nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos Puse nav vainojama. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi enerģijas padeve, valdības lēmumi un tamlīdzīgi ārpus Puses kontroles esoši apstākļi.
  4. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Pusēm nekavējoties jāinformē par to otru Pusi, ja tas to ietekmē.
  5. Šis līgums ir sastādīts elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

   Old Riga Garra Rufa SPA administrācija